Flere og flere er enige om at bruk av e-sigaretter er ufarlig

Flere og flere er enige om at bruk av e-sigaretter er ufarlig

28 April 2016

The Royal Society of Public Health, heretter omtalt som RSPH, tar vel imot den nye undersøkelsen gjort av «The Royal College of Physicians, (RCP)», som anerkjenner at e-sigaretter tilbyr en i mye større grad, ett tryggere alternativ til tobakk – og som for mange kan være ett brukbart røykeslutt-virkemiddel.

Helt siden e-sigaretter kom på markedet midt på 2000tallet, har populariteten blandt disse produktene vokst veldig raskt, med ett estimert antall brukere rundt 2.6 millioner mennesker i Storbritania. Det må dog sies at e-sigarettbruk ikke har vært helt uten kontroverser – med noen spørsmål angående tryggheten og den langsiktige påvirkningen av å bruke disse produktene.

Nylige funn indikerer at bruken av e-sigaretter bare har en liten prosentdel av risikoen som er forbundet med å røyke tobakk, mest grunnet fraværet av det store flertallet av giftige stoffer – 4000 i tallet, som man får i seg via tobakksprodukter. En undersøkelse, sluppet for 1 år siden av «Public Health England», estimerer at e-sigaretter er rundt 95% mindre skadelig enn tobakksrøyking.

Som rapporten anerkjenner, så er det veldig viktig at det fortsettes å følge med på bevisene som dukker opp i forbindelse med undersøkelser, spesielt med hensyn på langsiktig innvirkning ved bruk av e-sigaretter, men slik som det står idag, er ikke bekymringene som er knyttet opp mot e-sigaretter støttet av noen beviselige funn.

For veldig mange, så har e-sigaretter blitt ett slags førstevalg når det gjelder røykeslutt, med stadig flere som velger nettopp e-sigaretter for å prøve å slutte, eller hvertfall redusere bruken av tobakk, men som rapporten dikuterer, så er det viktig at vi forsikrer om at den skade-reduserende virkningen av e-sigaretter ikke «Forstyrres» av uhensiktsmessige reguleringer.

Shirley Cramer, konsernsjef av RSPH, fortalte: «Å redusere andelen røykere har vært en av de store utfordringene det siste tiåret – store innsatser fra både helse-arbeidere og staten i seg selv har oppnådd gode resultater, men der er fremdeles mer arbeid som må gjøres»

Den største grunnen til helbredbare og forebyggbare sykdommer, og tilogmed død i Storbritania – med ett skremmende tall på 100 000 mennesker som dør hvert år – er fremdeles skyldt av røyking. Samtidig som ve forstetter å være flittige i å følge med på fakta og undersøkelser om e-sigaretter, er det viktig å fokusere på muligheten e-sigaretter gir oss som samfunn, og promotere de som tryggere kilder til nikotin, og tilogmed som ett potensielt verktøy for å hjelpe deg til å slutte å røyke. Det tjuende århundre har hatt sin suksess i å redusere røyking mange prosenter. Hvis vi legger til e-sigaretter i regningen, kan måloppnåelsen for det tjueførste århundre, være å fjerne røyk og dens tobakk helt og holdent fra samfunnet vårt!